Zaštita podataka- onesto2go   vaše pravo – naša obveza

Scroll down

Zaštita podataka: vaše pravo – naša obveza

 

Možete se pouzdati u zaštitu i sigurnost svojih osobnih podataka: zaštita vaše privatnosti i vaših prava tijekom obrade osobnih podataka za društvo onesto GmbH predstavlja važno načelo koje uzimamo u obzir u svim svojim poslovnim procesima.

 

Zbog toga vas ovdje obavještavamo o osnovnim pravilima našeg postupanja s osobnim podacima. Dodatne informacije o prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka dobit ćete uvijek kad budemo obrađivali vaše osobne podatke.

 

Za detaljnije informacije u bilo kojem trenutku se možete obratiti našem povjereniku za zaštitu podataka:

 

datenschutz@onesto.de

 

Koje podatke prikupljamo

 

„Osobnim podacima” nazivamo sve podatke koje u sustav onesto unosite vi, vaša kompanija ili opunomoćenik ili iz kojih se korištenjem sustava mogu izvesti zaključci o vašim osobnim podacima. To se odnosi i na sve osobne podatke koji se društvu onesto GmbH stavljaju na raspolaganje ili koje ono upotrebljava radi podrške sustavu. Osobni podaci nisu svi podaci koje vaša kompanija prosljeđuje sustavu onesto. Načelno dijelimo osobne podatke u sljedeće kategorije:

 

 • osobni podaci kao što su ime, podaci za kontakt, navike vezane uz putovanje, podaci o plaćanju i podaci o računu za daljnje pružatelje usluga,
 • administrativni podaci kao što je primjerice broj zaposlenika, mjesto troška ili izdavatelj odobrenja,
 • podaci o putovanju kao što su npr. planovi putovanja,
 • podaci o troškovima kao što su npr. podaci o vrsti troškova ili slike potvrda o plaćenim računima,
 • podaci o mobilnoj aplikaciji kao što su npr. podaci o mobilnom krajnjem uređaju i eventualno podaci o lokaciji,
 • podaci trećih pružatelja usluga koji se prikupljaju radi podrške i provedbe u sklopu aktivnosti putovanja kao što su npr. računi ili programi bonusa za letove, željeznice, hotele ili unajmljene automobile.

 

Ovisno o konfiguraciji sustava onesto i njegovom uključivanju u infrastrukturu vaše kompanije, provodi se podjela podataka koje obrađujemo u sustavu onesto.

 

Tijekom unošenja svojih podataka u sustav onesto stavljate osobne podatke na raspolaganje. U iznimnim slučajevima neki drugi korisnik, npr. administrator, može izraditi korisnički račun ili upotrijebiti osobne podatke za vaše korištenje sustava onesto po nalogu ili uz odobrenje vaše kompanije.

 

Osim toga, u sustav onesto pristižu osobni podaci iz drugih izvora kao što su npr. kadrovska služba, putničke agencije, pružatelji usluga menadžmenta putovanja s kojima surađuje vaša kompanija.

 

Pri korištenju sustava onesto automatski se prikupljaju podaci kao što su npr. IP adresa, informacije o uređaju i pregledniku, vaše korištenje i aktivnost za rješavanje tehničkih problema i praćenje ponašanja korisnika sustava onesto.

 

Zaštita privatnosti osoba mlađih od 16 godina na internetu

 

Osobne podatke maloljetnika (mlađih od 16 godina) društvo onesto GmbH ne prikuplja namjerno i ne upotrebljava u bilo kojem obliku.

 

Bez izričitog odobrenja roditelja ili skrbnika osobe mlađe od 16 godina ne smiju davati osobne podatke.

 

Na koji način upotrebljavamo vaše podatke

 

Društvo onesto GmbH koristi osobne podatke u sljedećim područjima:

 • za pripremu, rad, održavanje, povezivanje i poboljšavanje sustava onesto i za omogućavanje vašeg pristupa, uporabe i povezivanja sa sustavom onesto,
 • obrada i upotpunjavanje unutar sustava onesto, npr. rezervacija poslovnih putovanja ili obračun putnih troškova,
 • uspostavljanje službe za korisnike i komunikacija u vezi s procesom rezervacije, npr. potvrde rezervacije, tehnički podaci, ažuriranja, sigurnosna upozorenja i administrativne obavijesti,
 • pružanje podrške i informacija o sustavu onesto dogovoreno s vama u sklopu ugovora o uslugama,
 • bolje razumijevanje primjene i uporabe sustava onesto i neprekidnog poboljšavanja i razvoja novih proizvoda i usluga kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo svih korisnika,
 • praćenje i sprječavanje prijevara, neovlaštenog pristupa ili drugih oblika ugrožavanja sigurnosti i ostalih ilegalnih aktivnosti.

 

Ako je vaša kompanija pretplaćena na usluge koje joj omogućuju utvrđivanje lokacije pojedinih ili svih korisnika kako bi mogla komunicirati s vama tijekom npr. elementarnih nepogoda, napada ili drugih opasnih situacija, sustav onesto za vašu lokaciju koristi podatke iz vašeg korisničkog profila, planova putovanja ili usluga lociranja koje izravno stavljate na raspolaganje pomoću mobilne aplikacije onesto2go.

 

Prava za aplikaciju onesto

 

Za aplikaciju onesto potrebna su sljedeća prava kako bi vam bio dostupan cjelokupni raspon usluga aplikacije. Pojedina prava ne moraju biti zajamčena za uporabu aplikacije, ali tada vam određene funkcije neće biti dostupne.

 

Približna i točna lokacija
Za podršku pomoću pretraživanja okolice pri rezervaciji putovanja i izbornu funkciju poziva u slučaju nužde.

 

Internet
Za sinkronizaciju rezervacija

 

Status mreže
Za sinkronizaciju rezervacija

 

Otisak prsta
Za autentifikaciju u aplikaciji umjesto PIN-a.

 

Obavijesti
Za primanje obavijesti o rezervacijama (npr. promjene rezervacije, kašnjenje)

 

Kamera
Snimanje fotografija za prilaganje fotografija ili dokumenata uz zahtjev za upravljanje dokumentima ili za spremanje potvrda za obračun troškova putovanja.

 

Pristup datotekama
Za prilaganje fotografija i dokumenata uz zahtjev za upravljanje dokumentima ili za spremanje potvrda za obračun troškova putovanja.

 

Vaša prava pri obradi vaših podataka

 

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo na to da od odgovorne osobe zatraži potvrdu o tome jesu li određeni osobni podaci obrađeni; ako jesu, ta osoba ima pravo na informacije o tim osobnim podacima i na pojedinačne informacije navedene u čl. 15 GDPR-a.

 

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo na to da od odgovorne osobe odmah zatraži ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na nju i eventualno nadopunjavanje nepotpunih osobnih podataka (čl. 16 GDPR-a).

 

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo na to da od odgovorne osobe zahtijeva da odmah izbriše određene osobne podatke ako je ispunjen jedan od pojedinačnih uvjeta navedenih u čl. 17 GDPR-a, npr. ako podaci više nisu potrebni za utvrđenu svrhu (pravo na brisanje).

 

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo na to da od odgovorne osobe zatraži ograničavanje obrade ako je ispunjen jedan od uvjeta navedenih u čl. 18 GDPR-a, npr. ako je osoba izrazila neslaganje s obradom podataka, tijekom razdoblja u kojem odgovorna osoba provjerava podatke.

 

Osoba na koju se podaci odnose ima pravo na to da iz razloga koji se odnose na njezinu posebnu situaciju u bilo kojem trenutku izrazi neslaganje s obradom osobnih podataka koji se odnose na nju. U tom slučaju odgovorna osoba više neće obrađivati osobne podatke, osim u slučaju da može dokazati obvezujuće razloge za obradu koje je potrebno štititi i koji imaju veću važnost nego interesi, prava i slobode osobe na koju se podaci odnose ili ako obrada podataka služi za provedbu ili obranu pravnih zahtjeva (čl. 21 GDPR-a).

 

Svaka osoba na koju se podaci odnose, bez obzira na neki drugi upravnopravni ili sudski pravni lijek, ima pravo na žalbu službi za nadzor ako smatra da obrada osobnih podataka koji se odnose na nju krši GDPR (čl. 77 GDPR-a). Osoba na koju se podaci odnose može ostvariti to pravo u službi za nadzor u državi članici EU-a u kojoj boravi, u kojoj se nalazi njezino radno mjesto ili u mjestu pretpostavljenog kršenja GDPR-a. Nadležna služba za nadzor u Bavarskoj:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

 

Sigurnost vaših podataka

 

Podaci koje stavljate na raspolaganje društvu onesto GmbH zaštićeni su prikladnim tehničkim i organizacijskim sredstvima kako bi bili osigurani od slučajnih ili namjernih manipulacija, gubljenja, uništavanja, pristupa neovlaštenih osoba ili neovlaštenog prosljeđivanja trećim osobama. Pritom se naše sigurnosne mjere neprekidno nadziru i poboljšavaju u skladu s tehnološkim trendovima i organizacijskim mogućnostima.