Protecția datelor – onesto2go   Az Ön joga – a mi kötelezettségünk

Scroll down

Protecția datelor: Dreptul Dvs. – Obligația noastră

 

Puteți avea încredere în protecția și siguranța datelor Dvs. personale: pentru onesto GmbH respectarea sferei și a drepturilor Dvs. private are o deosebită importanță, acestea fiind respectate în toate procesele noastre de afaceri.

 

De aceea vă informăm aici relativ la regulile de bază pentru prelucrarea datelor personale. Veți primi mai multe detalii despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de fiecare dată când prelucrăm astfel de date.

 

Pentru mai multe informații puteți contacta oricând reprezentantul nostru pentru protecția datelor:

 

datenschutz@onesto.de

 

Ce informații colectăm

 

Numim “date personale” toate informațiile pe care firma Dvs, Dvs sau o altă persoană autorizată le introduceți în sistemul onesto sau care pot fi concluzionate în ceea ce privește persoana Dvs, prin utilizarea sistemului. Aceasta include și toate datele personale care vor fi puse la dispoziție sau utilizate pentru suportul sistemului firmei onesto GmbH. Nu toate datele pe care firma Dvs le pune la dispoziția sistemului onesto sunt date personale. În general datele personale sunt încadrate în următoarele categorii:

 

 • Date personale, precum nume, date de contact, preferințe de călătorie, date referitoare la plată și cont al altor furnizori
 • Informații administrative precum numărul angajatului, centrul de cheltuieli sau persoana care va aproba
 • Date referitoare la călătorii, ca de exemplu itinerarii de călătorie
 • Date referitoare la cheltuieli, ca de exemplu informații despre tipul de cheltuieli sau poze ale chitanțelor
 • Date referitoare la aplicația pentru telefonul mobil, ca de exemplu referitoare la aparatul mobil, respectiv locațiile
 • Date ale unor furnizori terți, care vor fi stocate pentru suportul și executarea activităților de călătorie, ca de exemplu conturi sau programe bonus pentru liniile aeriene, companiile feroviare, hoteluri sau mașini închiriate

 

 

Subdivizarea informațiilor pe care le prelucrăm în sistemul onesto depinde de integrarea și configurarea sistemului onesto în infrastructura firmei Dvs.

 

Prin introducerea datelor Dvs în sistemul onesto puneți la dispoziție informații referitoare la datele personale. În cazuri excepționale un alt utilizator, ca de exemplu un administrator poate crea un cont de utilizator sau poate folosi date personale pentru utilizarea sistemului onesto de către Dvs sau cu acordul firmei Dvs.

 

Date personale sunt colectate în sistemul onesto totodată și din alte surse, cum ar fi, spre exemplu, departamentul de resurse umane, agenții de turism, furnizori de managementul călătoriilor, cu care firma Dvs cooperează.

 

În timpul utilizării sistemului onesto se vor crea automat date, precum adresa de IP, informații despre aparat, browser, precum și utilizarea și activitatea Dvs în scopul suportului problemelor tehnice și a comportamentului sistemului onesto.

 

Protecția sferei private a persoanelor sub 16 ani pe internet

 

Date personale ale minorilor (sub 16 ani) nu vor fi colectate în mod explicit sau utilizate într-o anumită formă de către onesto GmbH.

 

Persoanelor sub 16 ani nu le este permisă transmiterea de date personale fără acordul explicit al părinților sau al persoanelor cu reponsabilitate legală.

 

Cum folosim datele Dvs

onesto GmbH utilizează datele personale în următoarele domenii:

 • Pregătirea, exploatarea, întreținerea, conexiunea și îmbunătățirea sistemelor onesto, precum și pentru asigurarea accesului, utilizării și a conectării la sistemul onesto
 • Prelucrarea și completarea în cadrul sistemelor onesto, ca de exemplu achiziționarea călătoriilor de afaceri sau depunerea decontului de cheltuieli
 • Punerea la dispoziție a serviciilor de client și asistență, precum și comunicarea relativă la procesele de rezervări, ca de exemplu, confirmările rezervărilor, informațiile tehnice, actualizările, atenționările de securitate, precum și mesajele administrative
 • Punerea la dispoziție a suportului și a informațiilor despre sistemul onesto, conform contractului de prestări de servicii agreat
 • O mai bună înțelegere a aplicației și a utilizării sistemelor onesto, precum și a permanentei îmbunătățiri și a dezvoltării de noi produse și servicii, pentru a crește experiența utilizatorilor
 • Cercetarea și împiedicarea rezervărilor frauduloase, a acceselor ilegale sau a altor incidente de securitate, precum și a altor activități ilegale

 

În cazul în care firma Dvs s-a abonat la servicii care permit emiterea poziției unora sau a tuturor utilizatorilor, în scopul comunicării cu aceștia în timpul unor incidente, ca de exemplu în cazul unor catastrofe naturale, atentate sau altor evenimente periculoase, sistemul onesto folosește pentru localizarea Dvs date din profilul de utilizator, itinerarii sau servicii de localizare, pe care Dvs le puneți la dispoziție direct sau prin intermediul aplicației mobile onesto2go.

 

Drepturile app-ului onesto

 

App-ul onesto are nevoie de următoarele drepturi pentru a pune la dispoziție funcționalitatea completă. Nu este necesară acordarea drepturilor individuale pentru utilizarea app-ului, dar atunci o anumită funcționalitate nu vă va sta la dispoziție.

 

Locația aproximativă și exactă
Pentru suportul căutării în imediata apropiere în cazul achiziționării de călătorii, precum și a funcțiunii opționale de apeluri de urgență.

 

Internet
Pentru sincronizarea rezervărilor

 

Statut rețea
Pentru sincronizarea rezervărilor

 

Amprenta digitală
Pentru autentificarea la app în locul unui PIN.

 

Notificări
Pentru primirea notificărilor rezervărilor (de ex. modificări, întârzieri)

 

Camera
Pentru poze care se vor atașa ca fotografii sau documente la o anumită rezervare, pentru managementul documentelor sau pentru fotografierea chitanțelor pentru decontul de cheltuieli.

 

Accesul la date
Pentru atașarea fotografiilor și a documentelor la o rezervare, pentru managementul documentelor sau pentru fotografierea chitanțelor pentru decontul de cheltuieli.

 

Drepturile Dvs la prelucrarea datelor Dvs

 

Persoana în cauză are dreptul să ceară o confirmare din partea persoanei responsabile, dacă datele personale vor fi prelucrate. Dacă da, atunci persoana în cauză are dreptul la informații despre aceste date personale, precum și la informații specificate individual conform art. 15 DSGVO.

 

Persoana în cauză are dreptul să ceară o corectare imediată din partea persoanei responsabile a datelor personale incorecte precum și completarea celor incomplete (Art. 16 DSGVO).

 

Persoana în cauză are dreptul să ceară din partea persoanei responsabile ștergerea imediată a datelor personale, în cazul în care apare unul dintre motivele enumerate separat în art. 17 DSGVO, de exemplu când datele pentru anumite scopuri nu mai sunt necesare (drept la ștergere).

 

Persoana în cauză are dreptul să ceară din partea persoanei responsabile limitarea prelucrării datelor personale, în cazul în care se aplică una dintre premizele art. 18 DSGVO, de exemplu atunci când persoana afectată s-a anunțat a fi împotriva prelucrării datelor personale, pe durata verificării acestora de către persoana responsabilă.

 

Persoana în cauză are dreptul să ceară în orice moment stoparea prelucrării datelor sale personale, din motive care rezultă dintr-o anumită situație. Persoana responsabilă nu va mai prelucra respectivele date personale, cu excepția situației în care poate demonstra motive neapărat necesare pentru prelucrarea acestora, care predomină interesele, drepturile și libertățile persoanei în cauză sau prelucrarea acestora servește constatării, exercitării sau apărării drepturilor judiciare (art. 21 DSGVO).

 

Fără nici un prejudiciu administrativ sau juridic, fiecare persoană în cauză are dreptul de a plasa o reclamație la o autoritate de control, în situația în care persoana este de părere că prelucrarea datelor sale personale nu se efectuează în conformitate cu DSGVO (art. 77 DSGVO). Persoana responsabilă poate face uz de acest drept în cadrul unei autorități de control în statul membru unde domiciliază, unde lucrează sau la locul unde are loc infracțiunea în cauză. În Bavaria autoritatea responsabilă este:

 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27
91522 Ansbach

 

Securitatea datelor Dvs

 

Datele pe care le-ați pus la dispoziția firmei onesto GmbH vor fi protejate prin mijloace tehnice și organizatorice corespunzătoare, cu scopul de a le asigura contra manipulării accidentale sau intenționate, a pierderii, a distrugerii, a accesului persoanelor neautorizate sau a divulgării neautorizate către terți. Măsurile noastre de securitate vor fi controlate și îmbunătățite permanent, conform cu posibilitățile de dezvoltare tehnologică și organizatorică.